Archivo de la etiqueta: Cultura

Culturas… ¿De cualquiera?

Publicado originalmente en Contexto. Todas las personas tenemos cultura. ¿Todas contamos con oportunidades y recursos equitativos para dar respuesta a nuestras necesidades culturales? Un informe elaborado por la Universidad de Warwick lo pone en duda: las actividades culturales financiadas con recursos públicos se concentran en el 8% de la población del Reino Unido. Se trata […]

Grup cultura i desigualtat: Obra vista, la Trini

El dret a participar en la vida cultural de la ciutat està marcat per importants desigualtats. El teu codi postal, la teva classe social, la teva edat, el teu gènere o el teu origen condicionen, també, el compliment d’aquest dret. No és un tema menor: parlem de les oportunitats per desenvolupar les nostres diverses cultures. […]

Cultura i desigualtat a Barcelona

Tothom té cultura. Tothom pot desenvolupar-la amb oportunitats i recursos equitatius? Aquest document de treball posa de relleu determinades desigualtats que existeixen en l’àmbit cultural a la ciutat de Barcelona. Aquestes desigualtats estan condicionades per aspectes com la classe social, el territori, el nivell d’estudis, el gènere o l’edat, entre d’altres. La cultura, en sentit […]

Cap a una política de cultura i educació

Diguem-ho clar. Avui, el dret a l’educació en les arts i en les expressions culturals està marcat per profundes desigualtats. El teu codi postal, la teva classe social, la teva edat o el teu origen condicionen, també, el compliment d’aquest dret. No és un tema menor, sinó central per entendre per què es reprodueixen les […]

La cultura estesa, la ciutat estesa

Publicat Desbordar Barcelona, un relat alternatiu de la cultura a la ciutat, elaborat per l’ampli grup de treball Desbordes de la cultura i editat per La Ciutat Invisible i Pol·len Edicions. El llibre construeix un relat cronològic des de principis del segle XX, centrat en moments clau de la relació entre cultura i ciutat a […]

¿Más allá del acceso? Equidad cultural, gestión comunitaria y políticas públicas

Artículo publicado originalmente en Interacció. El contexto de marcadas transformaciones sociales y económicas se traduce en profundas desigualdades entre personas, entre comunidades y entre territorios. A pesar de que no se acostumbra a reconocer, estas desigualdades tienen también una dimensión cultural. “Nos han hablado siempre de equidad social y de identidad cultural, pero para nosotros […]

Postgrado en evaluación de políticas culturales. ¿Qué evaluamos? ¿Quién evalúa?

La institucionalización de las políticas culturales, su consolidación como espacio de gestión pública, ha venido acompañada de la incorporación de nuevos objetivos e instrumentos de intervención. Las políticas culturales han adquirido un rol significativo en el desarrollo territorial que busca integrar la economía del conocimiento con la cohesión social, la gobernanza y la sostenibilidad. Sin […]

Políticas culturales, políticas de lo cultural

  Texto originalmente publicado en Nativa. També en català ¿La cultura o lo cultural? ¿Las políticas de la cultura o las políticas culturales? No se trata de una discusión semántica, sino de preguntas que reaparecieron al reciente debate “El sentido de la cultura”, coordinado por Antonio Monegal en el CCCB. Las políticas culturales se han […]

El sentit de la cultura: la cultura com a bé comú

Importa la cultura? Per a què serveix? Què entenem per cultura? A qui li hauria d’importar? I sobretot, per què? Aquestes van ser les qüestions centrals de les jornades ‘El Sentit de la Cultura’, coordinades per Antonio Monegal al CCCB. Vaig tenir el plaer de compartir la taula “la cultura com a bé comú” amb […]

Superant la ciutat trencada? Valor públic i límits de la cultura davant la segregació urbana

En el projecte de recerca de l’IGOP “Barris i crisi: innovació social, capacitat cívica i segregació urbana” estem analitzant els efectes i les conseqüències socials de la crisi, i també les respostes que s’hi estan donant des dels barris. Un dels nostres casos d’estudi és Rocafonda-El Palau, a Mataró. Civitas Fracta va ser el nom […]

Cultura y políticas urbanas en Barcelona

Este artículo aborda tres cuestiones relacionadas entre sí que consideramos relevantes en el debate actual sobre el futuro de las ciudades. ¿Qué es una política urbana y cuáles son las variables principales que la caracterizan? ¿En qué grado las políticas culturales han tendido a asumir las características nucleares de una política urbana? Y principalmente, ¿qué […]