Category Entradas

El derecho a participar en la vida cultural. ¿Hablamos de desigualdades?

En este video pueden ver  la presentación que tuve la oportunidad de hacer en las Jornadas sobre inclusión social y educación en las artes escénicas. También pueden acceder al resto de debates de estas interesantes jornadas en: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/artes-escenicas-e-inclusion-social/jornadas-sobre-la-inclusion-social.html

Mesurar la participació cultural? Com i per a què

Quin sentit té avui fer una enquesta de participació cultural? Serveix per millorar la política cultural i promoure els drets culturals de la ciutadania? Podem copsar la diversitat de maneres que les persones tenen de participar en la vida cultural de la ciutat i la comunitat? Quins problemes ens trobem a l’hora de fer-ho? Davant […]

Diversidad, necesidades y desigualdades en la participación cultural en Barcelona

Ya está publicada la versión en castellano de la primera Encuesta de participación y necesidades culturales de Barcelona. He tenido la oportunidad de formar parte del equipo que ha impulsado este trabajo, conjuntamente con Montse Tort y Assumpta Manils del Observatorio de datos culturales de Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona). Ha sido un gran reto, porque […]

Los derechos culturales en la ciudad: hablemos de desigualdades

Conversación que tuvimos con César Rendueles, Marta Porto y Sylvie Durán en el marco de la Bienal de Pensamiento de Barcelona, en octubre de 2018.    

Diversitat, necessitats i desigualtats en la participació cultural a Barcelona

  He tingut l’oportunitat de formar part de l’equip que ha impulsat la primera Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona, conjuntament amb Montse Tort i Assumpta Manils de l’Observatori de dades culturals (ICUB). Ha estat un gran repte, perquè hem volgut desenvolupar un enquesta alhora rigorosa i innovadora, que vagi més enllà del […]

L’equitat en les polítiques culturals (una recerca amb metodologia participativa)

Mentre les polítiques públiques en matèria de salut, habitatge o educació han anat incorporant l’equitat com a objectiu central en la seva agenda, no ha passat el mateix en l’àmbit de la cultura. L’equitat en cultura, entesa com la igualtat d’oportunitats de la ciutadania per a exercir els seus drets culturals, no sol ser una […]

Culturas… ¿De cualquiera?

Publicado originalmente en Contexto. Todas las personas tenemos cultura. ¿Todas contamos con oportunidades y recursos equitativos para dar respuesta a nuestras necesidades culturales? Un informe elaborado por la Universidad de Warwick lo pone en duda: las actividades culturales financiadas con recursos públicos se concentran en el 8% de la población del Reino Unido. Se trata […]

Grup cultura i desigualtat: Obra vista, la Trini

El dret a participar en la vida cultural de la ciutat està marcat per importants desigualtats. El teu codi postal, la teva classe social, la teva edat, el teu gènere o el teu origen condicionen, també, el compliment d’aquest dret. No és un tema menor: parlem de les oportunitats per desenvolupar les nostres diverses cultures. […]

Cap a una política de cultura i educació

Diguem-ho clar. Avui, el dret a l’educació en les arts i en les expressions culturals està marcat per profundes desigualtats. El teu codi postal, la teva classe social, la teva edat o el teu origen condicionen, també, el compliment d’aquest dret. No és un tema menor, sinó central per entendre per què es reprodueixen les […]

El futur (i el passat) del CONCA

El conseller de cultura de la Generalitat, Santi Vila, ha proposat al Parlament debatre una reforma del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA). Per al conseller, el CONCA hauria de ser un organisme “d’avaluació i prescripció de les polítiques culturals presents i futures”. Aquestes paraules m’han fet tornar sobre una idea. […]

Els reptes de les polítiques culturals locals

Són les administracions públiques avui els principals actors en la construcció i desplegament de polítiques culturals locals? Ho han de ser en un futur proper? Quines són les responsabilitats dels diferents agents implicats en la gestió pública de la cultura? Què han de fer, què han de deixar de fer i què han de deixar […]

Postgrado en evaluación de políticas culturales. ¿Qué evaluamos? ¿Quién evalúa?

La institucionalización de las políticas culturales, su consolidación como espacio de gestión pública, ha venido acompañada de la incorporación de nuevos objetivos e instrumentos de intervención. Las políticas culturales han adquirido un rol significativo en el desarrollo territorial que busca integrar la economía del conocimiento con la cohesión social, la gobernanza y la sostenibilidad. Sin […]

Superant la ciutat trencada? Valor públic i límits de la cultura davant la segregació urbana

En el projecte de recerca de l’IGOP “Barris i crisi: innovació social, capacitat cívica i segregació urbana” estem analitzant els efectes i les conseqüències socials de la crisi, i també les respostes que s’hi estan donant des dels barris. Un dels nostres casos d’estudi és Rocafonda-El Palau, a Mataró. Civitas Fracta va ser el nom […]